Tx: 951
grzyby.pl

Tulosesus bisporus (J.E. Lange) D. Wächt. et A. Melzer

czernidłak dwuzarodnikowy
Coprinellus bisporus (J.E. Lange) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson · Coprinus bisporus J.E. Lange [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na polach uprawnych, na odchodach zwierząt, na oborniku, na ziemi zmieszanej z odchodami.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Fiklewicz (1963)[2649]Bujakiewicz & Fiklewicz (1963) Grzyby wyższe lasów dębowo–grabowych okolic Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, Wielkopolska).[2649], Chmiel & Sadowska (1994)[2666]Chmiel & Sadowska (1994) Grzyby koprofilne w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego.[2666], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Coprinellus bisporus), Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Coprinellus bisporus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinellus bisporus), Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa & Kujawa (2019)[1792]Kujawa & Kujawa (2019) Pattern and factors shaping species diversity of macromycetes in ephemeral small habitats in an agricultural landscape in western Poland.[1792], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinellus bisporus), Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Turnau (1981)[3312]Turnau (1981) Macromycetes on fly-ash heap at Skawina.[3312]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:10 1 znaleziska Tulosesus bisporus (czernidłak dwuzarodnikowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB84 375147 CE05 209266 DA81 324519 324710 DE55 167123 280693

ID 167 123 oznaczenie: Coprinus bisporus; lokalizacja: 2km S od skrzyżowania DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 27 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu i łąk, na gnijących resztkach pokosu przyleśnej łąki., grupa 20-25 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/100427/0002; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:340191] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 340191 ;

ID 209 266 oznaczenie: Coprinus bisporus; lokalizacja: Mikstat Las, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CE05; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy, obornik, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120915/0004 & BGF/BF/MWR/120915/0005; uwagi: fot.537870 [notatka: [bf:515350]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 515350 ;

ID 280 693 oznaczenie: Coprinus bisporus; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Józefów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 31" N i 19st 23' 59,45" E], DE55; data zbioru: 28 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne, kupka wyrzuconego siana, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150628/0002; uwagi: [bf:769151] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 769151 ;

ID 324 519 oznaczenie: Coprinellus bisporus; lokalizacja: Gdańsk Płonia, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 19 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składowisko kompostu, szczątki organiczne, 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/140419/0001; uwagi: Siedlisko:; fot.1077017; Owocnik:; fot.1077018 fot.1077019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1077017
1077018
1077019

ID 324 710 oznaczenie: Coprinellus bisporus; lokalizacja: Gdańsk Płonia, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 5 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składowisko kompostu, szczątki organiczne, jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/131105/0002; uwagi: To chronologicznie! pierwsza kolekcja w tym miejscu druga, z 2014 r.: ID 324519!.; fot.1080064 fot.1080065 fot.1080066 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080064
1080065
1080066

ID 375 147 oznaczenie: Coprinus bisporus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo ul. Leśny Brzeg, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 10 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: miejsce składowania obornika końskiego- pryzma na glebie, obok stajnie, zleżały obornik koński, jeden owocnik; leg. Marcin Lożek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011595; uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1346110.html;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji