takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinopsis fusispora L. Nagy, Vágvölgyi et Papp