grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak łajnowy
Coprinus stercoreus Fr.
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis jonesiiczernidłak omączony (Coprinopsis laanii)

występowanie

Na odchodach różnych zwierząt roślinożernych, zwłaszcza na starych i wyługowanych przez wodę.