Tx: 2707
grzyby.pl

Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

czernidłak łajnowy
Coprinus stercoreus Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na odchodach różnych zwierząt roślinożernych, zwłaszcza na starych i wyługowanych przez wodę odchodach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Borowska (1967)[2619]Borowska (1967) Materiały do znajomości grzybów Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.[2619], Bujakiewicz (1964)[2628]Bujakiewicz (1964) Grzyby wyższe zebrane w łęgu jesionowo-wiązowym koło Pniew (Zachodnia Wielkopolska).[2628], Bujakiewicz (1973)[2632]Bujakiewicz (1973) Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Wielkopolski.[2632], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2006)[1340]Bujakiewicz (2006) Macrofungi in the Caltho-Alnetum asociation on the northern slopes of the Babia Góra massif (West Carpathians).[1340], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chełchowski (1898)[2660]Chełchowski (1898) Grzyby podstawkozarodnikowe Królestwa Polskiego (Basidiomycetes Polonici). Część I. Autobasidiomycetes. Podstawczaki.[2660], Chmiel & Sadowska (1994)[2666]Chmiel & Sadowska (1994) Grzyby koprofilne w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego.[2666], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Frejlak (1973)[2793]Frejlak (1973) Grzyby wyższe kotła Morskiego Oka w Tatrach.[2793], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinopsis stercorea), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: Coprinopsis stercorea), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinopsis stercorea), Lisiewska (1992)[2970]Lisiewska (1992) Wpływ obecności paśników na pojaw synantropijnych macromycetes w Karkonoskim Parku Narodowym.[2970], Namysłowski (1909)[3028]Namysłowski (1909) Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory.[3028], Namysłowski (1914)[3031]Namysłowski (1914) Śluzowce i grzyby Galicyi i Bukowiny.[3031], Nespiak (1959)[3034]Nespiak (1959) Studia nad udziałem grzybów kapeluszowych w zespołach leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.[3034], Nespiak (1985)[3043]Nespiak (1985) Grzyby.[3043], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: C. stercorea), Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248], Waśniewski (1911)[3334]Waśniewski (1911) Przyczynek do mikologii Królestwa Polskiego.[3334], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Coprinopsis stercorea)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:39 1 znaleziska Coprinopsis stercorea (czernidłak łajnowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 347722 AB94 321347 AC24 300012 CC15 309918 359391 CC25 359279 DA82 324727 DE55 167122 332583 EB59 258576

ID 167 122 oznaczenie: Coprinus stercoreus; lokalizacja: 1,5 km S od skrzyżowania DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 15 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas dąbrowy (dęby czerwone), w liściastej ściółce,na zajęczych ''bobkach'', kilkadziesiąt owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/100515/0004; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:336621] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 336621 ;

ID 258 576 oznaczenie: Coprinus stercoreus; lokalizacja: Strzałowo Puszcza Piska, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, świerk, brzoza, odchody zwierzęce, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0007; uwagi: fot.597364 [notatka: [bf:597363]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 597363 ;

ID 300 012 oznaczenie: Coprinus stercoreus; lokalizacja: 0,7 km na E od Górnowa, gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 11 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, na odchodach dzika, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001004; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:769755] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 769755 ;

ID 309 918 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 12 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły nieużytek na skraju łąki - Typhetum latifoliae., Odchody sarny., Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002385; uwagi: [bf:776204]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 776204 ;

ID 321 347 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek śródleśnego źródliska, na odchodach dzika, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/110917/0006; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:443976] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 443976 ;

ID 324 727 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: Świbno, pow. gdański, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 24 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Db, Gb, Bk), ziemia, jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120924/0001; uwagi: fot.1080275 fot.1080276 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080275
1080276

ID 332 583 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 0' 59,5" N i 19st 23' 22,5" E], DE55; data zbioru: 15 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj boru sosnowego, na odchodach jelenia, ponad 100 owocników w ciągu miesiąca; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: [bf:1135408]; Uwaga: owocniki uzyskane w warunkach domowych; lokalizacja podana dla substratu; substrat pozyskano 21.03.2020 a data znalezienia to data pozyskania pierwszych eksykatów. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1135408 ;

ID 347 722 oznaczenie: Coprinopsis stercoreus; lokalizacja: Przemyśl - Zniesienie, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 18 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąki , murawy, odchody dzika, kilkanaście owocników; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0007693; uwagi: współrzędne stanowiska 49.773741,22.757594 [bf:1190451]; związane wątki bio-forum.pl: 1190451 ;

ID 359 279 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: Pawłówek NATURA 2000 - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC25; data zbioru: 3 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zdegradowana łąka trwała z enklawami zakrzewienia wierzbowego, Odchody (dzik, sarna?), Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009848; uwagi: fot.1354717 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1354717

ID 359 391 oznaczenie: Coprinopsis stercorea; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 9 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pole uprawne - plantacja pszenżyta, Odchody dzika, Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009853; uwagi: [bf:781715] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 781715 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji