takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus jonesii Peck