grzyby.pl

Tulosesus plagioporus (Romagn.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus plagioporus Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus plagioporus

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.1
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Tulosesus plagioporus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-55 195717

 ID195717  Coprinus plagioporus; 700 m na pdwsch od wsi Łęg ( od lewobrzeżnej część wsi ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2010.06.28; trawiasta ścieżka w podmokłym fragmencie lasu - gł.olchy i brzozy; drobne gałązki zagrzebane w ziemi grupka 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100628/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51 1 19,6 N i 19 18 30,9 E

Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/348484.htmlta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji