grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Tulosesus plagioporus (Romagn.) D. Wächt. et A. Melzer

Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo · Coprinus plagioporus Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus Tulosesus Tulosesus TulosesusTulosesusczernidłak szaroblaszkowy (Tulosesus impatiens)
Tulosesus plagioporus
copyright © by Barbara Kudławiec

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.bk - Tulosesus plagioporus
1
leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk #1