takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus plagioporus Romagn.
na stronie — znaleziska