Tx: 2708
grzyby.pl

Tulosesus impatiens (Fr.) D. Wächt. et A. Melzer

czernidłak szaroblaszkowy
Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange · Coprinus impatiens (Fr.) Quél. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulosesus impatiens (czernidłak szaroblaszkowy)
Tulosesus impatiens (czernidłak szaroblaszkowy)
Tulosesus impatiens (czernidłak szaroblaszkowy)
Tulosesus impatiens (czernidłak szaroblaszkowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W trawiastych lasach, na ziemi wśród liści lub na liściach, najczęściej na bukowych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346] (as: Coprinellus impatiens), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Coprinellus impatiens), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinellus impatiens), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Coprinellus impatiens), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Coprinellus impatiens), Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinellus impatiens), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: Coprinellus impatiens), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Coprinellus impatiens)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Tulosesus impatiens (czernidłak szaroblaszkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 323139 AD19 168397 CA99 324736 324737 DA81 324505 DE95 273972 FE24 354658 364872 FE28 359866 FE57 354584

ID 168 397 oznaczenie: Coprinus impatiens; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 9 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zbiorowisko z Dauco-Melilotenion, na ziemi, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 566 zielnik własny; uwagi: fot.351270 fot.351271 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

351270
351271

ID 273 972 oznaczenie: Coprinus impatiens; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 6 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, domieszka grabu, na ziemi, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141006/0001; uwagi: fot.813716 fot.813717 fot.813718 [notatka: nie] [fotografie: tak];

813716
813717
813718

ID 323 139 oznaczenie: Coprinus impatiens; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 29 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg jesionowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/111029/0002; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:466523] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 466523 ;

ID 324 505 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 5 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszkami, ziemia, 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/141105/0002; uwagi: fot.1076595 fot.1076596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076595
1076596

ID 324 736 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, ściółka, 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/121014/0001; uwagi: fot.1080339 fot.1080340 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080339
1080340

ID 324 737 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 22 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, ściółka, 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/121022/0001; uwagi: fot.1080344 fot.1080345 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080344
1080345

ID 354 584 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: Dębszczyzna - 51.031641, 22.477874, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 9 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, Na ziemi, pojedynczo; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008721; uwagi: fot.1306700 fot.1306701 [notatka: [bf:1260215]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1260215 ;

ID 354 658 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: Zgórzyńskie - 51.312137, 22.161095, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 11 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), z ziemi, na zboczu lessowego wąwozu, pojedynczo; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008750; uwagi: fot.1307082 [notatka: [bf:1158449]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1158449 ;

ID 359 866 oznaczenie: Coprinus impatiens; lokalizacja: Turka - 22.663775 , 51.284904, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE28; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne, wśród jastrzębca, na ziemi,, 2 sztuki; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009903; uwagi: fot.1361052 fot.1361053 fot.1361054 [notatka: [bf:1186877]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1186877 ;

ID 364 872 oznaczenie: Coprinellus impatiens; lokalizacja: Zgórzyńskie 51.311114, 22.153017, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE24; data zbioru: 18 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy, na ziemi, przy cieku wodnym, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010314; uwagi: fot.1401118 [notatka: [bf:1169576]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1169576 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji