takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina filipes (G.F. Atk.) Singer

Conocybe filipes (G.F. Atk.),Kühner

GREJ: ID257499 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID257500 (© autora fot.)

GREJ: ID230945 (© autora fot.)

GREJ: ID257501 (© autora fot.)