takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina cyanopus (G.F. Atk.) Singer

Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner [as 'cyanopoda']
GREJ: ID230944 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID257498 (© autora fot.)