grzyby.pl

Clitopilus passeckerianus (Pilát) Singer

Pleurotus passeckerianus Pilát
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]