grzyby.pl

Clitocybe ditopa (Fr.) Gillet

lejkówka mączna
Clitocybe ditopus orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clitocybe Clitocybe Clitocybe ClitocybeClitocybelejkówka rdzawa (Clitocybe diatreta)Clitocybe foetens

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych ze świerkiem i sosną; na ziemi; lipiec-listopad.W lasach iglastych ze świerkiem i sosną; na ziemi; lipiec-listopad.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna choć nietrująca.[134] Z uwagi na podobieństwo do silnie trujących innych gatunków lejkówek, do zbierania tylko w celach naukowych przez mykologów.Niejadalna choć nietrująca.[134] Z uwagi na podobieństwo do silnie trujących innych gatunków lejkówek, do zbierania tylko w celach naukowych przez mykologów.