Tx: 1877
grzyby.pl

Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner

goździeniowiec miodowy
Clavaria helvola Pers. [as 'helveola']
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)
Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, czasem wśród mchów, na ziemi.

uwagi

wybrane okazy · selected collections

#4
tp.081004-BGF081004-0015
leg. Tomasz Pachlewski, det. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 28.02.2024 21:33 1 znaleziska Clavulinopsis helvola (goździeniowiec miodowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BA69 332466 CC15 306301 DB05 369297 DB06 369299 369630 DE55 182311 DE67 196837 DE78 274154 343137 DF78 192507 DF85 79536 DG27 374072 EB51 374542 EF77 297071 FD26 332665 FE08 364880 FE33 359841 FG21 360792 FG31 343520 FG33 177744 343518 FG34 255984 GC01 230282 GC55 354056

ID 79 536 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF85; data zbioru: 20 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy, gł. wiaz górski, na ziemi, Około 20 owocników w grupach po 3-4; leg. Piotr Chachuła, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/PCh/070920/0002; uwagi: Szczegóły oraz zdjęcia mikro na stronie: [bf:122512]; fot.126291 fot.126292 fot.126293 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 122512 ;

ID 177 744 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 9 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodła, sosna, miejscami brzoza, grab, dąb, buk i in., na ziemi, w grupie 2 rzy po 2 szt. i raz 7; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/11.11.10; uwagi: fot.382813 fot.382814 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

382813
382814

ID 182 311 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; • potwierdzenie ID182 306; lokalizacja: 1 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki -gł.lipy,poza tym osika,wierzba,brzoza, na ziemi, pojedynczo i w grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/26.05.11; uwagi: fot.396173 fot.396174 fot.396175 fot.396176 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

396173
396174
396175
396176

ID 192 507 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 18 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze, na rumoszu skalnym, w pobliżu głóg, dzika jabłoń, na ziemi, masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski, det. Piotr Chachuła; rev. Błażej Gierczyk data w złym formacie ; eksykat: BGF/BF/WCz/100818/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku:; [bf:361771] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 361771 ;

ID 196 837 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 25,48" N i 19st 35' 40,8" E], DE67; data zbioru: 24 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzoza, świerk z liściastym podszytem, na ziemi, w wiązce; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/101024/0001; uwagi: fot.471812 fot.471813 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

471812
471813

ID 230 282 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: regularnie koszona łąka, na ziemi wśród traw, owocniki znalezione w dwóch grupach, w odstepie około 100m; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121019/0001; uwagi: fot.633545 [notatka: nie] [fotografie: tak];

633545

ID 255 984 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Rudawka Jaśliska, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 12 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska, pdmokła łąka, na ziemi, w trawie, w grupach po kilka i pojedynczo kilkanaćie owocników; leg. Anna Hreczka, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, u Waldka; uwagi: fot.741169 fot.741170 Clavulinopsis helvola [notatka: nie] [fotografie: tak];

741169
741170

ID 274 154 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 25 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, na ziemi, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141025/0001; uwagi: fot.814556 fot.814557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814556
814557

ID 297 071 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF77; data zbioru: 15 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parkowa łąka, w pobliżu klon zwyczajny, śnieguliczka biała, na ziemi, wśród mchów, kilkanaście owocników, niekiedy w skupieniach; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151115/0001; uwagi: [bf:803501] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 803501 ;

ID 306 301 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 22 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu liściastego z dom. sosny. Przy pastwisku., Ziemia., Pojedynczo i w niewielkich grupkach. Około 20 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: [bf:950882]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 950882 ;

ID 332 466 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA69; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, nieużytki, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005295; uwagi: fot.1146004 [notatka: [bf:956615]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 956615 ;

ID 332 665 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Pieńki, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD26; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie na skraju lasu, ; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004991; uwagi: fot.1147114 [notatka: [bf:1099331]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1099331 ;

ID 343 137 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006273; uwagi: fot.1211651 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211651

ID 343 518 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska mszysta, wilgotna łąka, na ziemi w trawie, kilka owocników; leg. Ewa Witkoś, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006744; uwagi: fot.1215251; Wątek [bf:961165] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 961165 ;

ID 343 520 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Ciechania - uroczysko (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska mszysta, wilgotna łąka, w trawie i mchu na ziemi, kilka grup po kilka owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006746; uwagi: fot.1215254; Wątek [bf:960734] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 960734 ;

ID 354 056 oznaczenie: Clavulinopsis helovola; lokalizacja: Puszcza białowieska.Pogorzelce pow. Hajnowski, woj. Podlaskie, GC55; data zbioru: 21 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody zagajnik jesionowy,w okolicy świerki, dość wilgotne porośnięte mchem, w małych grópach oraz pojedyncze owocniki; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008692; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: --;

ID 359 841 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Bielsko - 51.198948, 21.949146, pow. opolski, woj. lubelskie, FE33; data zbioru: 10 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009885; uwagi: fot.1360958 [notatka: [bf:1187649]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1187649 ;

ID 360 792 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Olchowiec, żółty szlak w kierunku Baraniego (szczyt) (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 15 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka, na ziemi w trawie i mchu, kilkanaście owocników w kilku grupach; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1369505 fot.1369506 fot.1369507 fot. 1369508; Wątek [bf:883122] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 883122 ;

ID 364 880 oznaczenie: Clavulinopsis helveola; lokalizacja: Pałecznica - 51.483586, 22.649436, pow. lubartowski, woj. Lubelskie, FE08; data zbioru: 14 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne/łąka, na ziemi, wśród kosmaczków, w trawie, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010225; uwagi: fot.1401134 [notatka: [bf:1178118]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1178118 ;

ID 369 297 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Elbląg, obrzeże lasu Bażantarnia przy restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'23.4"N 19°26'36.7"E], DB05; data zbioru: 19 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawnik (koszony) - teren rekreacyjny, obok rząd nasadzonych żywotników, na ziemi, wśród traw i mchów, kilkanaście owocników na obszarze kilku m. kw.; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010896; uwagi: wątek: [bf:1384996] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1384996 ;

ID 369 299 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Kamiennik Wlk., 500m. N (Wysoczyzna Elbląska, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'43.0"N 19°32'52.3"E], DB06; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, wśród mchów i jastrzębców kosmaczków, 30-40 owocników w niewielkim rozproszeniu; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010895; uwagi: wątek: [bf:1389007] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1389007 ;

ID 369 630 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Majewo, 1 km. E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'09.7"N 19°36'05.5"E], DB06; data zbioru: 5 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka, nieco zarośnięta, na ziemi, w mchach i przy jastrzębcach kosmaczkach, 5 owocników w luźnej grupce na obszarze 10x10 cm; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010899; uwagi: wątek: [bf:1392044] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1392044 ;

ID 374 072 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Lipnica Mała, pow. Nowotarski, woj. Małopolskie, DG27; data zbioru: 28 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska łąka,dookoła świerki, mech,różne gatunki traw, gromadnie ,kilkadziesiąt owocników; leg. piotr kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011433; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 374 542 oznaczenie: Clavulinopsis helvola; lokalizacja: Gietrzwałd, Sanktuarium Maryjne, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB51; data zbioru: 12 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona murawa, wsród traw i roślin łąkowych, w 4 grupach , kilkadziesiąt na 1 m2; leg. Marian Sęktas, det. Piotr Stańczak/Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1502482 fot.1502483 fot.1502484 fot.1502485 fot.1502486 fot.1502487 fot.1502488 fot.1502489 [fotografie: tak];

1502482
1502483
1502484
1502485
1502486
1502487
1502488
1502489
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji