grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Chlorophyllum olivieri (Barla) Vellinga

Macrolepiota olivieri (Barla) Wasser