jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Cheilymenia stercorea (F.H. Wigg.) Boud.

na stronie — znaleziska · występowanie