Cerrena unicolor (Bull.) Murrill

gmatkówka szarawa cerena jednobarwna
na stronie — cechy makroskopowe · wartość · występowanie · uwagi · znaleziska