takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ceratellopsis aculeata (Pat.) Corner