grzyby.pl
wyborny jadalnyGREJ

Cantharellus pallens (Pilat.) Pilat

pieprznik blady
Cantharellus cibarius var. pallens Pilat · Cantharellus pallidus Velen.?
Cantharellus Cantharellus Cantharellus CantharellusCantharelluspieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)
Cantharellus pallens (pieprznik blady)

opis

Kapelusz białawy, bladoochrowy, bladożółtawy; początkowo słabo wypukły, potem płaski do nieco zagłębionego.

space

Trzon gruby i krótki, równogruby, często rozszerzający się ku podstawie, biały do bladożółtawego.

space

Pileus whitish, pale ochraceous, pale yellowish; initially somewhat convex, later plane to slightly concave.

space

Stipe thick and short, equal, often somewhat clavate, white to pale yellowish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy, kremowo-żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z ziarenkami i kroplami, z dziubkiem, 8 – 9 x 4.5 – 5 µm.

Spore print cream-coloured, creamy-yellowish. Spores ellipsoid, smooth, translucent, with granular contents and drops, with DZIUBKIEM (apiculum?), 8 – 9 x 4.5 – 5 µm.

występowanie

W lasach liściastych.

In deciduous forests.

wartość

Jadalny.

Edible.
Zwykle nieodróżniany od pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) od którego różni się jasnożółto, białawo zabarwionym owocnikiem (także hymenofor tej barwy), jest bardziej krępy i mięsisty, trzon jest gruby, często z rozszerzający się ku podstawie, hymenofor o grubszych żyłkach. Nieczęsty, wyrastający też w lasach liściastych pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) jest smuklejszy a uciśnięte miejsca przybierają zwolna rdzawą barwę.

Usually mistaken for pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) from which it differs in a pale yellow, whitish-coloured sporocarp (also concolourous hymenophore), it is also more succulent and squatty, its stipe is thick, often enlarged towards the base, hymenophore with thicker veins. Not common, growing in deciduous forests pieprznik rdzewiejący (Cantharellus ferruginascens) is slenderer and is bruising slowly rusty.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050812.16.05 - Cantharellus pallens (pieprznik blady); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-16
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #8
znalezisko 20040709.1.pp - Cantharellus pallens (pieprznik blady); Kotlina Kłodzka
040709-1
leg. Piotr Perz
/Kotlina Kłodzka/ #3