grzyby.pl
wyborny jadalnyGREJ
· takson nie ujęty w czekliście

Cantharellus ferruginascens Orton

pieprznik rdzewiejący
Cantharellus cibarius var. ferruginascens (P.D. Orton) Courtec., Documents Mycologiques 23(no. 91) · Cantharellus pallens sensu Pegler et al.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cantharellus Cantharellus Cantharellus CantharellusCantharelluspieprznik blady (Cantharellus pallens)pieprznik pomarańczowy (Cantharellus friesii)
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
pokrój; 20.07.2002, Dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
pokrój
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
widok z dołu
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
forma zielonkawo-żółta po lewej, forma fioletowawa po prawej
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
kilka egzemplarzy pod dębami
Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
masowy wysyp pod grabami

opis

Cantharellus ferruginascens (pieprznik rdzewiejący)
Kapelusz żółtawo kremowy, ochrowy, słomkowy, kremowy, młode owocniki zwykle z bladym cytrynowo-zielonkawo-oliwkowym odcieniem lub z liliowym odcieniem (jak u pieprznika ametystowego (Cantharellus amethysteus)), sam brzeg kapelusza jaśniejszy, białawy; 20 – 60 mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem z zagłębionym centrum; brzeg podwinięty, z wiekiem pofałdowany i płatowaty; powierzchnia matowa, aksamitna.

space

Trzon barwy kapelusza; 20 – 40 x 5 – 10 mm, równogruby. Wszystkie części owocnika, a w szczególności hymenform i trzon uciśnięte lub otarte, w przeciągu kilkunastu minut ciemnieją, przybierają barwę ochrową do sienny.

space

Pileus yellowish-cream-coloured, ochraceous, straw-coloured, creamy, usually with a pale lemon-greenish-olive tint, margin itself whitish; 20 – 60 mm in diameter, initially convex, with age centrally depressed; margin incurved, with age undulating and lobed; surface dull, velutinous.

space

Stipe concolourous with the cap; 20 – 40 x 5 – 10 mm, equal. All parts of the sporocarp when bruised or injured, especially the hymenophore and the stipe, become dark within a dozen or so minutes and assume ochraceous to hay colour.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, 7.5 – 10 x 5 – 6 µm.

Spore print cream-coloured. Spores broadly ellipsoid, 7.5 – 10 x 5 – 6 µm.

występowanie

Rzadki. W lasach liścistych. Znane mi stanowiska, w których owocniki wyrastają po kilka lub gromadnie w szeregach, znajdują się w uregulowanej dolinie Odry-Oławy, w lesie o charakterze grądu, pod grabami, rzadziej pod klonami/dębami/grabami.

Rare. In deciduous forests. I found stations where the sporocarps grow gregariously, in groups of several together or in rows. They are situated in the controlled Oder-Olawa valley, in the Carpinus type of forests, under hornbeam, sporadically under maple/oak/hornbeam trees.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Również bladożółto zabarwione owocniki ma pieprznik blady (Cantharellus pallens) są one jednak bardzo krępe, mięsiste, nie przebarwiają się. Także wyrasta w lasach liścistych. Pospolity pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) ma ciemniej, żółto zabarwione owocniki, nie przebarwiające się.

pieprznik blady (Cantharellus pallens) also has pale yellow sporocarps but they are very squat, succulent, and do not discolour. It also grows in deciduous forests. Common pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius) has a darker, yellow sporocarps, which do not discolour.