grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto

pajęczynowiec szerokostrzępkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium BotryobasidiumBotryobasidiumpajęczynowiec białawy (Botryobasidium candicans)pajęczynowiec tępozarodnikowy (Botryobasidium obtusisporum)

występowanie

W lasach liściastych i iglastych, w parkach, na leżących pniach i gałęziach, jodły, świerka, sosny, osiki. Saprotrof.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem