jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Botryobasidium aureum Parmasto

pajęczynowiec złotawy
na stronie — występowanie

występowanie

Na drewnie drzew iglastych (jodły?) i liściastych (buka i dębu).