grzyby.pl

Botryobasidium aureum Parmasto

pajęczynowiec złotawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium BotryobasidiumBotryobasidiumpajęczynowiec groniasty (Botryobasidium vagum)pajęczynowiec mocarny (Botryobasidium robustius)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID266585 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew iglastych (jodły?) i liściastych (buka i dębu). Saprotrof.Na drewnie drzew iglastych (jodły?) i liściastych (buka i dębu). Saprotrof.