grzyby.pl

Botryobasidium robustius Pouzar et Hol.-Jech.

pajęczynowiec mocarny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium BotryobasidiumBotryobasidiumpajęczynowiec złotawy (Botryobasidium aureum)pajęczynowiec wąskozarodnikowy (Botryobasidium intertextum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Botryobasidium robustius Pouzar et Hol.-Jech.(pl) pajęczynowiec mocarny
rōbustus, -a, -um; rbur (lat., adj., n)
robustus - silny, twardy, mocny, potężny, "dębowy"; przymiotnik od robur - dąb, twardzielowe drewno dębu, inny twardy, mocny materiał, przenośnie, siła, moc, potęga
-ior, -ius (lat.)
końcówki te dołączone do tematu przymiotnika tworzą jego stopień wyższy (gradus comparativus); -ior dla rodzaju męskiego i żeńskiego, -ius dla nijakiego; np. excelsius, -a, -um — excelsior, -ior, -ius (wyższy)