grzyby.pl

Boletus carpinaceus Velen.

borowik grabowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Takson utożsamiany z borowikiem usiatkowanym (Boletus reticulatus). Czasem podawany jako jego podgatunek, odmiana lub forma.
Boletus Boletus Boletus BoletusBoletusborowik brzozowy (Boletus betulicolus)krasnoborowik żonkilowy (Dictyopus junquilleus)