grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Balsamia »

Balsamia platyspora Berk.

balsamka szerokozarodnikowa
Balsamia fragiformis Tul. et C. Tul. · Balsamia polysperma Tul.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

wybrane okazy · selected collections

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Grzyb podziemny.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Balsamia platyspora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-84 71229

 ID71229  Balsamia platyspora; Kowala Mała, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.06.23 i 2007.07.01; Międzypolne zarośla leszczynowo-grabowe na niewielkim wzniesieniu o wystawie północno-wschodniej; w rozgrzebanej przez zwierzęta leśne ziemi, tuż pod liśćmi na podłożu wapienno-dolomitowym dwa owocniki, kilka dni później cztery, rosły koło siebie razem z Tuber rufum; leg. Marcin Fałdziński; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u Tomasza Krzyszczyka, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Więcej: Rudy, chropowaty Tuber, 7 mm średnicy

fot. 106959
Balsamia platyspora - Balsamka szerokozarodnikowa

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji