red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia pulvinascens (Pilát) Niemelä