red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk