takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Amanita spadicea Pers.