grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Amanita olivaceogrisea Kalamees [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor oliwkowoszary
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitaAmanita vittadiniimuchomor kasztanowaty (Amanita spadicea)