Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
Amanita battarrae (muchomor oliwkowy)
charakterystyczne, ciemne ostrza blaszek
Amanita battarrae

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, np. pod bukami; latem.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

wybrane okazy · selected collections

#4
tp.080718-1
leg. Tomasz Pachlewski
/Moszczaniec, pow. sanocki/
#1
za.060917-45157
leg. Zygmunt Augustowski
/okolice Dukli/
#3
za.060706-36168
leg. Zygmunt Augustowski
/ok. Biecza/
#2
za.060616-35611
leg. Zygmunt Augustowski
/pow. Gorlice/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Amanita battarrae (Boud.) Bon [🔉 a·ma·ni·ta *](pl) muchomor oliwkowy
Amanita (gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów muchomor (Amanita) od greckiego amanitai - dla bliżej nieokreślonych grzybów jadalnych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338] (as: Amanita umbrinolutea), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kreisel (1967)[2927]Kreisel (1967) 4. Kongreß der europäischen Mykologen.[2927], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Szczepkowski et al. (2010)[2349]Szczepkowski et al. (2010) XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów.[2349], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:15 1 znaleziska Amanita battarrae (muchomor oliwkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CB48 191829 DE63 295270 DF17 327781 EG08 35611 36168 EG15 26864 FG22 45157 FG34 122904 GC02 210740 230591 GC55 78546

ID 26 864 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 12 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, świerk, jarząb)/miejsce wilgotne, obok strumienia, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050712-85 herb. Pinczer; uwagi: . [notatka: TAK/050712-85] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 35 611 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 3km W, EG08; data zbioru: 15 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką dębu i buka, na ziemi wśród igliwia jodłowego, pojedynczo w kilku miejscach; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, 06.06.15 Amanita battarae; uwagi: Muchomor oliwkowy; fot.41869 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41869

ID 36 168 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Biecz, 2.5 km W, pow. Gorlice, woj. małopolskie, EG08; data zbioru: 6 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką sosny, świerka, dębu i buka, na ziemi wsród ściółki iglastej, pojedynczo w różnych miejscach lasu, kilka - kilkunastu miejsc występowania; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-06 Amanita battarae>; uwagi: Muchomor oliwkowy; fot.43192 fot.43193 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

43192
43193

ID 45 157 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Mszana k/Dukli, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las jodłowy z domieszką buka i innych drzew liściastych, na ziemi wśród ściółki, traw i jeżyn, po 2 - 3 sztuki w pobliżu, razem kilkanaście owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-17 Amanita battarae>; uwagi: Muchomor oliwkowy; fot.58100 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58100

ID 78 546 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Puszcza Białowieska, 500 m NW od skrzyżowania Narewkowskiej Drogi z szosą Białowieża-Budy, oddz. 367, GC55; data zbioru: 20 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, świerk, klon, lipa), na ziemi, pojedyncze owocniki, rozproszone na terenie lasu; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/25.09.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 122 904 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica), FG34; data zbioru: 18 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (głównie buk, świerk), wąwóz niewielkiego potoku, na ziemi, pojedynczo i w grupach po 2-3 szt.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: fot.221324 fot.221325 fot.221326;

221324
221325
221326

ID 191 829 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 23 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,jałowiec, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/25.11.11; uwagi: fot.446424 fot.446425; forma ochrony-obszar szczególnej ochrony-Bory Tucholskie [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

446424
446425

ID 210 740 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: około 4 km na NEE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 7 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy z mała domieszką liściastych (grab, leszczyna), na ściółce, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120907/0005; uwagi: fot.544777 fot.544778 fot.544779 fot.544780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544777
544778
544779
544780

ID 230 591 oznaczenie: Amanita battarae; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (świerk, grab, dąb, inne rzadziej), na ściółce, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130901/1002; uwagi: fot.635242 fot.635243 fot.635244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635242
635243
635244

ID 295 270 oznaczenie: Amanita battarrae; lokalizacja: Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 1 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła z domieszkami, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005144; uwagi: fot.896587 fot.896588 [notatka: nie] [fotografie: tak];

896587
896588

ID 327 781 oznaczenie: Amanita battarrae; lokalizacja: Szypowice, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF17; data zbioru: 25 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła z domieszkami, ziemia, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1113015 fot.1113016 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113015
1113016
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji