takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agaricus subfloccosus (J.E. Lange) Hlaváček [as 'subflocosus']