takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Agaricus porphyrocephalus F.H. Møller