Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)
Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)
Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)
Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona)

owocnik

Kapelusz początkowo biały o gładkiej powierzchni, szybko z włókienkami i łuseczkami barwy liliowej, winnoczerwonej, z wiekiem odbarwia się ochrowo-żółto; 20-40(60) mm średnicy, półkulisty z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon powyżej pierścienia białawy do liliowego, poniżej biały, miejsca uciśnięte oraz u starszych okazów z tendencją do żółknięcia; 40-50(60) x 5-8 mm, równogruby, podstawa rozszerzona lub bulwkowata; pierścień cienki, błoniasty, nietrwały, umieszczony wysoko.

space

Reakcja Schaeffera pozytywna.

Pileus initially white with smooth surface, quickly with fibrils and lilac, vinaceous-reddish coloured squamules, , with age discolouring ochre-yellow; 20-40(60) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe above the ring whitish to lilac, below white, staining yellow when bruised and with age; 40-50(60) x 5-8 mm, equal, base wider or clubshaped; the ring thin, membranous, fleeting, attached high.

space

Schaeffer's reaction positive.

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki owalne, gładkie, grubościenne, 4.5-5.5 x 3-4 µm.
Spore print purple-brown. Spores ovoid, smooth, thick-walled, 4.5-5.5 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty gatunek. Od lata do jesieni pojedynczo i w grupach w lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza pod świerkami, na obrzeżach lasów; na ściółce iglastej, na ziemi; czerwiec-październik.
Quite common. From summer to autumn, solitary and gregarious in coniferous and mixed forests, particularly under spruce, on the edges of forests.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105][134], jednak z uwagi na drobne rozmiary bez znaczenia dla grzybiarzy.
Edible, but too small to consider.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agaricus semotus Fr. [🔉 a·ga·ri·kus *](pl) pieczarka winnoczerwona
Agaricus; agarikum, -i (n) (lat. z gr., subst., f) — nazwa rodzaju grzybów, przyjęta z gr. αγαρικον i łacińskiego agaricum,-i (n) - odnosząca się do pniarka lekarskiego (Fomitopsis officinalis), którego owocniki były używane w dawnej medycynie; obecnie z odmienną końcówką, jest to nazwa rodzaju pieczarek (Agaricus)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: ?Agaricus semotus), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: A. dulcidulus - zgodnie z Funga Nordica), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Agaricus semotus (pieczarka winnoczerwona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 349518 AB94 373094 DA98 372830 DE45 330394 DE46 217797 DE55 336882 DE56 330395 DE78 343140 DE95 298675 EC34 331882 GC02 230079

ID 217 797 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: 300 m na pd. od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 39" N i 19st 27' 39" E], DE46; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu -sosna, brzoza, dąb, robinia, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120923/0001; uwagi: Zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:517683] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 517683 ;

ID 230 079 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 22 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą liściastych (dąb, grab, świerk), na ściółce zasobnej w próchnicę, dwa owocniki w bliskim sąsiedztwie; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120722/0003; uwagi: fot.632328 [notatka: nie] [fotografie: tak];

632328

ID 298 675 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 23 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z dębem i grabem, ziemia, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000677; uwagi: fot.787438; fot.787439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

787438
787439

ID 330 394 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: 0,5 km NE i 1 km N od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 36,7" N i 19st 25' 30" E], DE45; data zbioru: 18 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004933, BGF0004934; uwagi: GPS gr. 1 -; GPS gr. 2 -51st 6' 56,2" N i 19st 25' 5,3" E; gr. 1 - [bf:1097023]; gr. 2 - [bf:1097040] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1097023 1097040 ;

ID 330 395 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 43,2" N i 19st 26' 24,5" E], DE56; data zbioru: 17 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; ziemista droga leśna, na ziemi, grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004932; uwagi: [bf:1095125] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095125 ;

ID 331 882 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przechodzącej przez grąd, ziemia, trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005255; uwagi: [bf:946683] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 946683 ;

ID 336 882 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 4' 4,8" N i 19st 22' 38,5" E], DE55; data zbioru: 11 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj śródleśnego młodnika bukowego, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1177899 fot.1177900 fot.1177901 fot.1177902; siedlisko; fot.1177903 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1177899
1177900
1177901
1177902
1177903

ID 343 140 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 16 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006381; uwagi: fot.1211665 fot.1211666 fot.1211667 fot.1211668 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211665
1211666
1211667
1211668

ID 349 518 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: Szczecin, Cmentarz Centralny, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pod świerkami, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1263569 fot.1263570 fot.1263571 fot.1263572 fot.1263573; zarodniki: 4,9-6,2 x 3,4-4,0 µm średnio 5,2 x 3,6 µm!, Q: 1,3-1,7 średnio 1,5!; fot.1263574; cheilocystydy; fot.1263575 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263569
1263570
1263571
1263572
1263573
1263574
1263575

ID 372 830 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: Biedkowo-Osada 1 km E, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, DA98; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokultura świerkowa, we mchu i igliwiu, pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas, det. Tomasz Sobczak/Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1486459]; Zapach bardziej anyżowy niż migdałowy. Komórki skórki kapelusza z części centralnej; fot.1487244 fot.1487245 fot.1487246 fot.1487247 fot.1487248 fot.1487249; zarodniki po płynie Lugola; fot.1487250 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1486459 ;

ID 373 094 oznaczenie: Agaricus semotus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Kołowskie Parowy), 0,5 km E od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1490180 fot.1490181 fot.1490182 fot.1490183; zarodniki: 4,3-5,5 x 3,2-4,0 µm średnio: 4,9 x 3,6 µm!, Q: 1,2-1,6 średnio 1,4!: fot.1490184; ostrze blaszki: fot.1490185 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490180
1490181
1490182
1490183
1490184
1490185
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji