jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Xanthoria parietina (L.) Beltr.

złotorost ścienny