jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

złotorost pyszny