fot. 200422-2389 (847×769) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200422-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Xanthoria parietina (złotorost ścienny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.04.2020, Wrocław, droga polna przy ul. Klasztornej
copyright © by Marek Snowarski