grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Physcia caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr.

obrost modry
Physcia Physcia Physcia PhysciaPhysciaobrost wzniesiony (Physcia adscendens)