fot. mwg-Physcia_caesia-001_Gorce_Tatry (1345×1116) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Physcia caesia (obrost modry)

on This page when logged in
you will see 5.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn

« Physcia caesia (obrost modry)