jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.

chrobotek kubkowaty