jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon

chrobotek nieregularny
Cladonia pityrea (Flörke) Fr.