jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.

chrobotek mączysty