jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Cladonia macroceras (Delise) Ahti

chrobotek olbrzymi