fot. mj-MorchellaConica_F005_05 (393×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
Morchella conica (smardz stożkowaty)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek