fot. bk-Stropharia_rugosoannulata_f._lutea_leg.B.Kudlawiec_det.B.Gierczyk_Lasy_Srodkowopomorskie_1 (1275×973) — copyright © by Barbara Kudławiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia rugosoannulata f. lutea

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Lasy Środkowopomorskie
copyright © by Barbara Kudławiec

« Stropharia rugosoannulata f. lutea