fot. bc-426 (694×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pluteus plautus (drobnołuszczak gruczołowaty)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.08.1994, Svibice, Český Těšín, Czechy – na trocinach
copyright © by Bohdan Cienciała