fot. 020906-3118 (661×411) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020906-1
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Inonotus obliquus (błyskoporek podkorowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

spodnia strona kory oderwanej z narośli (nie wywołanej przez błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus), kora narośli z wyjątkowo aktywną tkanką twórczą, pokryta masą zatrzymanych w rozwoju pąków); 06.09.2002,  
copyright © by Marek Snowarski