grzyby.pl

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

drewnowiec popękany
Stereum frustulosum Fr. · Xylobolus frustulosus (Fr.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
pokrój; 23.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
powierzchnia; w zbliżeniu
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)

opis

Kapelusz

Blaszki

Trzon

MiąższKapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na stojących i leżących pniach dębowych; owocniki tworzone w ciągu całego roku.Na stojących i leżących pniach dębowych; owocniki tworzone w ciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060523.3.06 - Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany); Puszcza Białowieska
060523-3
/Puszcza Białowieska/ #4