Tx: 1978
grzyby.pl

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

drewnowiec popękany
Stereum frustulosum Fr. · Xylobolus frustulosus (Fr.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
pokrój
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
powierzchnia; w zbliżeniu
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na stojących i leżących pniach dębowych; owocniki tworzone w ciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 23 - 3
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Godzik & Piechnik (2019)[1512]Godzik & Piechnik (2019) Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego.[1512], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Piętka (2016)[2093]Piętka (2016) Stanowiska kilku rzadkich i zagrożonych grzybów w rezerwacie „Las Natoliński” w Warszawie.[2093], Stasińska (2008)[2231]Stasińska (2008) Contribution to chorology of Xylobolus frustulatus in Poland.[2231], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2000)[2505]Wojewoda (2000) Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid.[2505]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 152947 AB93 276122 370148 AB94 320579 322669 AC24 297371 297879 297880 AC30 276279 AC31 299587 AC37 362320 362510 AC48 363845 AC51 157347 BC22 308993 CA89 221019 DB17 245725 DE84 327238 DE87 352383 DE95 327236 EB58 222396 222423 EB62 198223 ED34 352384 EE54 297423 EE56 186851 FD31 367050 GC02 196451 197565 198104

ID 152 947 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Lipówka, Puszcza Niepołomicka, pow. bocheński, woj. małopolskie; data zbioru: 7 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, leżąca kłoda dębowa, szerokim pasmem; leg. Elżbieta Fałtynowicz, det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.295182 fot.295183 [notatka: nie] [fotografie: tak];

295182
295183

ID 157 347 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: ok. 5,7 km na N od Czelina, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC51; data zbioru: 8 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na grubym konarze powalonego kilkusetletniego dębu, kilkadziesiąt owocników (fragmentów owocnika?); leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/4.01.11; uwagi: Drewnowiec popękany; fot.309964 fot.309965 fot.309966; przekrój owocnika x20; fot.309967; Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 124 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

309964
309965
309966
309967

ID 186 851 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: droga Wąchock-Bodzentyń, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE56; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, leżąca kłoda, rozpostarty na powierzchni cięcia; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.415485 fot.415486 fot.415487 [notatka: nie] [fotografie: tak];

415485
415486
415487

ID 196 451 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 15 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dębowy kloc leżący na ziemi, długość około 2,5 m, średnica 40-50 cm., masowo na dolnej i bocznej stronie kloca; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak- Aniu wysłałem go już wcześniej; uwagi: fot.469865 [notatka: nie] [fotografie: tak];

469865

ID 197 565 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary puszczański las liściasty (grab, dąb), leżący na ziemi kloc dębowy, średnica 80-90 cm, długość około 2,5-3 m, wewnątrz zbutwiały i wypalony., masowo z obu stron, na powierzchni zewnętrznej; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.477140 fot.477141 fot.477142 fot.477143 [notatka: nie] [fotografie: tak];

477140
477141
477142
477143

ID 198 104 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 28 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary puszczański las mieszany (grab, brzoza, dąb z rzadka świerk) na leżącym na ziemi kawałku konaru dębowego, masowo z dwóch stron konaru, owocniki w różnym wieku; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: widok ogólny substratu:; fot.480958; Owocniki;; fot.480959 fot.480960 fot.480961 [notatka: nie] [fotografie: tak];

480958
480959
480960
480961

ID 198 223 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: lasy na południe od m. Ruś, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB62; data zbioru: 30 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grądy i dąbrowa, na kłodach i pniu dębowym, obrastają powierzchnię drewna na dług. do 50 cm; leg. det. Grzegorz Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/GKN/10.12.12; uwagi: 3 stanowiska odległe od siebie o 0.8-3 km.; Stanowisko 1, 30.04.2012:; fot.482015 fot.482016 fot.482017; Stanowisko 2, 3.05.2012:; fot.482018 fot.482019 [notatka: tak] [fotografie: tak];

482015
482016
482017
482018
482019

ID 221 019 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 3 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grab,dąb, dąb w martwej części, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.591831 fot.591832 fot.591833 [notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyży] [fotografie: tak];

591831
591832
591833

ID 222 396 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB58; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb,sosna,świerk,brzoza,grab, drewno dębowe, kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.597689 fot.597690 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597689
597690

ID 222 423 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB58; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb,sosna,świerk,brzoza,leszczyna, drewno dębowe, kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.597764 fot.597765 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597764
597765

ID 245 725 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Dawidy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB17; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, dąb, buk, grab, na karpie i gałęzi dębowej, owocnik(i) w pasmach i nieregularnych płatach; leg. G. Neubauer, A. Sikora, det. G. Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: Tuż za granicą rezerwatu Lenki oddz. 249d leśn. Sąpy, DB 91 lat!; fot.701683 fot.701684 fot.701685 fot.701686 fot.701687 fot.701688 fot.701689 [notatka: nie] [fotografie: tak];

701683
701684
701685
701686
701687
701688
701689

ID 276 122 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 3km NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 18 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, powalona stara kłoda dębowa, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 5/GD/16.04.2019; uwagi: omówiony w wątku: [bf:383455]; fot.822847 fot.822848 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 383455 ;

ID 276 279 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 1,7 km na SE od Bielinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC30; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd (Db, Bk, Gb, głóg, leszczyna), na konarze starego dębu, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/GD/16.04.2019; uwagi: fot.823400 fot.823401 [notatka: tak] [fotografie: tak];

823400
823401

ID 297 371 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 2,6 km na E od Piaseczna w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 25 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na dawno odciętym fragmencie grubego konaru Db, rozpostarty na powierzchni bocznej i powierzchni cięcia; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.908458 fot.908459 fot.908460 fot.908461 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908458
908459
908460
908461

ID 297 423 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Lasy Suchedniowskie, ok. 4 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn, pow. skarżyski, woj. świetokrzyskie, EE54; data zbioru: 1 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z Jd i Md, na masywnej szczapie i kłodzie dębowej, masowo; leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz, det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.908762 fot.908763 fot.908764 fot.908765 fot.908766 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908762
908763
908764
908765
908766

ID 297 879 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 0,4 km na W od Maruszewa, gm. Banie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 4 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką starych dębów, kłody i konary starych, martwych dębów, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Stanowisko wyjątkowo obfite - w dwóch sąsiadujących ze sobą oddziałach leśnych gatunek ten odnalazłam na 5 dębach; fot.911103 fot.911104 fot.911105 fot.911106 fot.911107 [notatka: tak] [fotografie: tak];

911103
911104
911105
911106
911107

ID 297 880 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 2,3 -2,6 km na NE od Piaseczna, gm. Banie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 5 mar 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd z kilkusetletnimi przestojami dębowymi, na kłodach i konarach leżących starych dębów, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek obserwowany w dwóch różnych miejscach oddalonych o ok. 400m; fot.911113 fot.911114 fot.911115 fot.911116 [notatka: tak] [fotografie: tak];

911113
911114
911115
911116

ID 299 587 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Cedyński Park Krajobrazowy, 1,8 km na SW od osady Kuropatniki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC31; data zbioru: 26 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda dąbrowa z zalegającymi na ziemi pozostałościami starych dębów, na kłodzie dębowej leżącej na ziemi od wielu lat, masowo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.919381 fot.919382 fot.919383 fot.919384 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919381
919382
919383
919384

ID 308 993 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1 km na W od Sitnicy, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC22; data zbioru: 19 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na kłodzie starego, powalonego przez wiatr dębu, rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (teren DPN); uwagi: fot.963002 fot.963003 fot.963004 [notatka: tak] [fotografie: tak];

963002
963003
963004

ID 320 579 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,6km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 gru 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką Db, na kłodzie Db, szeroko rozpostarty na długości ok. 3 m; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1040583 fot.1040584 fot.1040585 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1040583
1040584
1040585

ID 322 669 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,1 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką dębów, na kłodzie dębowej, szeroko rozpostarty na długości ok. 3 m; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1058828 fot.1058829 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1058828
1058829

ID 327 236 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 3 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie liściasty, na leżącym dębie, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1108884 fot.1108885 fot.1108886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108884
1108885
1108886

ID 327 238 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Kusięta, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE84; data zbioru: 13 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, na leżącej kłodzie, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1108891 fot.1108892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108891
1108892

ID 352 383 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Radoszewnica, rez. Borek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE87; data zbioru: 30 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, dąb, grab, olcha, dębowa kłoda, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1290537 fot.1290538; UWAGI B. Gierczyk!: Zgodnie z regulaminem GREJ zgłoszenia powinny być udokumentowane suchym okazem przekazanym do kustosza bazy - zgłoszenie usunięte z GREJ.; UWAGA II B. Gierczyk!: Po uzupełnieniu lokalizacji o informacje o położeniu stanowiska w rezerwacie zgłoszenie zaakceptowano. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1290537
1290538

ID 352 384 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Żółwin, rez. im. Bolesława Hryniewieckiego, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED34; data zbioru: 16 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z dębem, kłoda, rozpostarty; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1290542 fot.1290543; UWAGI B. Gierczyk!: Zgodnie z regulaminem GREJ zgłoszenia powinny być udokumentowane suchym okazem przekazanym do kustosza bazy - zgłoszenie usunięte z GREJ.; UWAGA II B. Gierczyk!: Po uzupełnieniu lokalizacji o informacje o położeniu stanowiska w rezerwacie zgłoszenie zaakceptowano. [notatka: nie] [fotografie: tak];

1290542
1290543

ID 362 320 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie i grubszych konarach Quercus sp., kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1381970 fot.1381971 fot.1381972 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381970
1381971
1381972

ID 362 510 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 800m na NW leśniczówki Okunie, gm.Barlinek, pow. Myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 10 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, Db, So, Bk, klocek dębowy z dużego dębu, na czole i wzdłuż klocka, przerośnięt cały kawałek; leg. Marcin Lożek, Grażyna Domian, det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl.Barlinek, Leśn.Okno, oddz.156; Barlinecki Park krajobrazowy fot.1383113 fot.1383114 fot.1383115 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1383113
1383114
1383115

ID 363 845 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,3 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna dąbrowa, na dwóch kłodach Quercus sp., kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: Kłoda 1:; fot.1393253 fot.1393254; Kłoda 2:; fot.1393255 fot.1393256 fot.1393257 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393253
1393254
1393255
1393256
1393257

ID 367 050 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: 1 km na N od Gajówki Rososz, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 2 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z domieszką jodły,graba i sosny, na opadłych konarach dęba, w grupach,na kilku konarach; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1421277 fot.1421278 fot.1421279 fot.1421280 fot.1421281 fot.1421282 fot.1421283 [fotografie: tak];

1421277
1421278
1421279
1421280
1421281
1421282
1421283

ID 370 148 oznaczenie: Xylobolus frustulatus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 1,5 km SE od wiaduktu autostrady A6 i S3 nad ul. Smoczą w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skrzyżowanie leśnych dróg w buczynie, na konarze odłamanym z pomnikowego Quercus robur, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1459283 fot.1459284 fot.1459285 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1459283
1459284
1459285
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — aby wi(e)dzieć więcej zaloguj się (przycisk w prawym górnym rogu każdej strony)

przeglądowa (zwykła) wersja atlasu wygenerowana 1 kwietnia 2024 · treść tej strony była ostatnio zmieniana 15 stycznia 2023 · strona powstała 2 lipca 2004

Copyright © 1997 - 2024 by Marek Snowarski – ✉ formularz kontaktowy

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://grzyby.pl/gatunki/Xylobolus_frustulatus.htm">Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji