grzyby.pl

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

drewnowiec popękany
Stereum frustulosum Fr. · Xylobolus frustulosus (Fr.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
pokrój
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)
powierzchnia; w zbliżeniu
Xylobolus frustulatus (drewnowiec popękany)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na stojących i leżących pniach dębowych; owocniki tworzone w ciągu całego roku.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#4
06 05 23 - 3
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Xylobolus frustulatus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

152947 AB-93 276122 AB-94 322669 320579 AC-24 297880 297879 297371 AC-30 276279 AC-31 299587 AC-37 362510 362320 AC-48 363845 AC-51 157347 BC-22 308993 CA-89 221019 DB-17 245725 DE-84 327238 DE-87 352383 DE-95 327236 EB-58 222396 222423 EB-62 198223 ED-34 352384 EE-54 297423 EE-56 186851 FD-31 367050 GC-02 196451 198104 197565

 ID152947  Xylobolus frustulatus; Rezerwat przyrody Lipówka, Puszcza Niepołomicka, pow. bocheński, woj. małopolskie; 2009.11,07; grąd; leżąca kłoda dębowa szerokim pasmem; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 295182 fot. 295183

 ID157347  Xylobolus frustulatus; ok. 5,7 km na N od Czelina, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-51; 2010.01.08; dąbrowa; na grubym konarze powalonego kilkusetletniego dębu kilkadziesiąt owocników (fragmentów owocnika?); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Drewnowiec popękany
fot. 309964 fot. 309965 fot. 309966
przekrój owocnika x20
fot. 309967
Adres leśny: Nadleśnictwo Mieszkowice, oddz. 124

ID186851 Xylobolus frustulatus; droga Wąchock-Bodzentyń, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE-56; 2010.08.21; las mieszany; leżąca kłoda rozpostarty na powierzchni cięcia; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 415485 fot. 415486 fot. 415487

ID196451 Xylobolus frustulatus; około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2011.05.15; las mieszany; dębowy kloc leżący na ziemi, długość około 2,5 m, średnica 40-50 cm. masowo na dolnej i bocznej stronie kloca; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak- Aniu wysłałem go już wcześniej, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 469865

ID197565 Xylobolus frustulatus; około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012.04.01; Stary puszczański las liściasty (grab, dąb); leżący na ziemi kloc dębowy, średnica 80-90 cm, długość około 2,5-3 m, wewnątrz zbutwiały i wypalony. masowo z obu stron, na powierzchni zewnętrznej; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477140 fot. 477141 fot. 477142 fot. 477143

ID198104 Xylobolus frustulatus; około 6 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012.04.28; Stary puszczański las mieszany (grab, brzoza, dąb z rzadka świerk) owocniki w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: widok ogólny substratu:
fot. 480958
Owocniki;
fot. 480959 fot. 480960 fot. 480961

 ID198223  Xylobolus frustulatus; lasy na południe od m. Ruś, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-62; 2012.04.30; grądy i dąbrowa; na kłodach i pniu dębowym obrastają powierzchnię drewna na dług. do 50 cm; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/GKN/10.12.12, tak, notatka: tak
uwagi: 3 stanowiska odległe od siebie o 0.8-3 km.
Stanowisko 1, 30.04.2012:
fot. 482015 fot. 482016 fot. 482017
Stanowisko 2, 3.05.2012:
fot. 482018 fot. 482019

ID221019 Xylobolus frustulatus; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.03; Grab,dąb; dąb w martwej części kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyży
uwagi: fot. 591831 fot. 591832 fot. 591833

ID222396 Xylobolus frustulatus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.14; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; drewno dębowe kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597689 fot. 597690

ID222423 Xylobolus frustulatus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.09.14; dąb,sosna,świerk,brzoza,leszczyna; drewno dębowe kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597764 fot. 597765

ID245725 Xylobolus frustulatus; Dawidy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2014.09.11; las liściasty, dąb, buk, grab; na karpie i gałęzi dębowej owocnik(i) w pasmach i nieregularnych płatach; leg. G. Neubauer, A. Sikora; det. G. Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: Tuż za granicą rezerwatu Lenki (oddz. 249d leśn. Sąpy, DB 91 lat)
fot. 701683 fot. 701684 fot. 701685 fot. 701686 fot. 701687 fot. 701688 fot. 701689

 ID276122  Xylobolus frustulatus; 3km NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2010.10.18; kwaśna buczyna; powalona stara kłoda dębowa masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 5/GD/16.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/383455.html
fot. 822847fot. 822848

 ID276279  Xylobolus frustulatus; 1,7 km na SE od Bielinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2011.08.20; grąd (Db, Bk, Gb, głóg, leszczyna); na konarze starego dębu masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/GD/16.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823400 fot. 823401

ID297371 Xylobolus frustulatus; 2,6 km na E od Piaseczna w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.25; buczyna z domieszką dębów; na dawno odciętym fragmencie grubego konaru Db rozpostarty na powierzchni bocznej i powierzchni cięcia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908458 fot. 908459 fot. 908460 fot. 908461

 ID297423  Xylobolus frustulatus; Lasy Suchedniowskie, ok. 4 km na E od m. Kopcie w gm. Bliżyn, pow. skarżyski, woj. świetokrzyskie, EE-54; 2011.09.01; grąd z Jd i Md; na masywnej szczapie i kłodzie dębowej masowo; leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908762 fot. 908763 fot. 908764 fot. 908765 fot. 908766

ID297879 Xylobolus frustulatus; 0,4 km na W od Maruszewa, gm. Banie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.03.04; buczyna z domieszką starych dębów; kłody i konary starych, martwych dębów masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Stanowisko wyjątkowo obfite - w dwóch sąsiadujących ze sobą oddziałach leśnych gatunek ten odnalazłam na 5 dębach
fot. 911103 fot. 911104 fot. 911105 fot. 911106 fot. 911107

ID297880 Xylobolus frustulatus; 2,3 -2,6 km na NE od Piaseczna, gm. Banie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.03.05; grąd z kilkusetletnimi przestojami dębowymi; na kłodach i konarach leżących starych dębów masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek obserwowany w dwóch różnych miejscach oddalonych o ok. 400m
fot. 911113 fot. 911114 fot. 911115 fot. 911116

ID299587 Xylobolus frustulatus; Cedyński Park Krajobrazowy, 1,8 km na SW od osady Kuropatniki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-31; 2017.04.26; młoda dąbrowa z zalegającymi na ziemi pozostałościami starych dębów; na kłodzie dębowej leżącej na ziemi od wielu lat masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919381 fot. 919382 fot. 919383 fot. 919384

 ID308993  Xylobolus frustulatus; Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1 km na W od Sitnicy, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC-22; 2017.11.19; buczyna z domieszką dębów; na kłodzie starego, powalonego przez wiatr dębu rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (teren DPN), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 963002 fot. 963003 fot. 963004

ID320579 Xylobolus frustulatus; Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,6km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.12.04; żyzna buczyna z domieszką Db; na kłodzie Db szeroko rozpostarty na długości ok. 3 m; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1040583 fot. 1040584 fot. 1040585

ID322669 Xylobolus frustulatus; Puszcza Bukowa (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,1 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.02.07; żyzna buczyna z domieszką dębów; na kłodzie dębowej szeroko rozpostarty na długości ok. 3 m; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1058828 fot. 1058829

 ID327236  Xylobolus frustulatus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2019.08.03; Las głównie liściasty; na leżącym dębie rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108884 fot. 1108885 fot. 1108886

 ID327238  Xylobolus frustulatus; Kusięta, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-84; 2016.03.13; Las liściasty; na leżącej kłodzie rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108891 fot. 1108892

 ID352383  Xylobolus frustulatus; Radoszewnica, rez. Borek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-87; 2021.03.30; las liściasty, dąb, grab, olcha; dębowa kłoda rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1290537 fot. 1290538UWAGI (B. Gierczyk): Zgodnie z regulaminem GREJ zgłoszenia powinny być udokumentowane suchym okazem przekazanym do kustosza bazy - zgłoszenie usunięte z GREJ.
UWAGA II (B. Gierczyk): Po uzupełnieniu lokalizacji o informacje o położeniu stanowiska w rezerwacie zgłoszenie zaakceptowano.

 ID352384  Xylobolus frustulatus; Żółwin, rez. im. Bolesława Hryniewieckiego, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-34; 2021.06.16; Las liściasty z dębem; kłoda rozpostarty; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1290542 fot. 1290543

UWAGI (B. Gierczyk): Zgodnie z regulaminem GREJ zgłoszenia powinny być udokumentowane suchym okazem przekazanym do kustosza bazy - zgłoszenie usunięte z GREJ.
UWAGA II (B. Gierczyk): Po uzupełnieniu lokalizacji o informacje o położeniu stanowiska w rezerwacie zgłoszenie zaakceptowano.

ID362320 Xylobolus frustulatus; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; kwaśna buczyna; na kłodzie i grubszych konarach Quercus sp. kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381970 fot. 1381971 fot. 1381972

ID362510 Xylobolus frustulatus; 800m na NW leśniczówki Okunie, gm.Barlinek, pow. Myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.06.10; las mieszany, Db, So, Bk; klocek dębowy z dużego dębu na czole i wzdłuż klocka, przerośnięt cały kawałek; leg. Marcin Lożek, Grażyna Domian; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Nadl.Barlinek, Leśn.Okno, oddz.156
Barlinecki Park krajobrazowy fot. 1383113fot. 1383114fot. 1383115

ID363845 Xylobolus frustulatus; Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,3 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-48; 2022.10.26; kwaśna dąbrowa; na dwóch kłodach Quercus sp. kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Kłoda 1:
fot. 1393253 fot. 1393254
Kłoda 2:
fot. 1393255 fot. 1393256 fot. 1393257

ID367050 Xylobolus frustulatus; 1 km na N od Gajówki Rososz, pow. miński, woj. mazowieckie, FD-31; 2023.04.02; las dębowy z domieszką jodły,graba i sosny; na opadłych konarach dęba w grupach,na kilku konarach; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka, tak
uwagi: fot. 1421277fot. 1421278fot. 1421279fot. 1421280fot. 1421281fot. 1421282fot. 1421283

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji