takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Xeromphalina fraxinophila A.H. Sm.

GREJ: ID255886 (© autora fot.); copyright © by GREJ