takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Volvariella reidii Heinem.