grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Volvariella reidii Heinem.

Volvariella Volvariella Volvariella VolvariellaVolvariellapochwiak wielkopochwowy (Volvariella volvacea)Volvariella krizii