grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Veluticeps

skórowiec