red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería