grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería

skórowiec fioletowawy
Veluticeps Veluticeps Veluticeps VeluticepsVeluticepsskórowiec żółtobrązowy (Veluticeps ambigua)