grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Postia caesia (Schrad.) P. Karst.

drobnoporek modry, białak modry
Tyromyces caesius (Schrad.) Murrill, (1907) · Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. & Ryvarden · Spongiporus caesius (Fr.) David
Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae FomitopsidaceaeFomitopsidaceaeżagwica listkowata (Grifola frondosa)drobnoporek łzawiący (Calcipostia guttulata)
Postia caesia (drobnoporek modry)
19.10.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Postia caesia (drobnoporek modry)
Postia caesia (drobnoporek modry)
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus

owocnik

Postia caesia (drobnoporek modry)
Postia caesia (drobnoporek modry)
Kapelusz niebieskawy różnej intensywności, czasem biały, uciśnięty sinieje; bokiem przyrośnięty do podłoża, półkulisty, niewielki, 5 – 40 x 10 – 40 (80) mm szerokości i 3 – 10 mm grubości; powierzchnia włochata, niewyraźnie pręgowana, promienisto chropowata; brzeg cienki, falisty, nieznacznie podwinięty.

space

Miąższ brudnobiaławy, przy zgnieceniu siniejący, niewyraźnie strefowany; uwodniony miąższ miękki, suchy kruchy. Bez wyróżniającego się smaku czy zapachu; nie gorzki.

Pileus bluish of different intensity, sometimes white, pressed bruising blue; sessile, hemispherical, small, 5 – 40 x 10 – 40 (80) mm broad and 3 – 10 mm thick; surface hairy, indistinctly striate, radially rough; margin thin, undulating, slightly incurved.

space

Flesh off-whitish, bruising blue, indistinctly zoned; flesh soft when hydrated, fragile when dry. Taste and odour indistinctive, not bitter.

występowanie

Pospolity. Jednoroczne owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub po kilka jeden nad drugim, na martwym drewnie drzew iglastych, rzadziej na żywym, drzew ilgastych, zwłaszcza świerku, rzadziej modrzewia i sosny i na drzewach liściastych zwłaszcza buka; na pniach, pniakach, gałęziach; w lasach i na konstrukcjach drewnianych.

Common. Annual sporocarps grow summer-fall, solitary or in groups of few one above another, on dead wood (rarely live), on stems, stumps, branches, on conifers, mainly spruce, sometimes Larix or Pine and on deciduous wood, mainly beech; in forests as well as on construction made from wood.

wartość

Niejadalny. Powoduje średnio intensywną zgniliznę drewna typu brunatnego.

Inedible. Causes moderate carbonizing rots.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041019.5.04 - Postia caesia (drobnoporek modry); lasy milickie
041019-5
/lasy milickie/ #7