grzyby.pl
GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Typhula erythropus (Pers.) Fr.

pałecznica czerwonawa
Typhula Typhula Typhula TyphulaTyphulabuławka (Macrotyphula)pałecznica szczecinkowotrzonowa (Typhula setipes)
Typhula erythropus (pałecznica czerwonawa)
14.10.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
GREJ: ID275105 (© autora fot.)

występowanie

Saprobiont. Na martwych ogonkach liściowych, pędach roślin zielnych i gałązkach.